Debata Polska na rozdrożu

Dziś nasze państwo znajduje się w stanie ustrojowego gnicia. Czy stan ten będzie się przedłużał? A może po jesiennych wyborach wrócimy na ścieżkę prawdziwej demokracji i państwa prawa? Czy raczej czekać nas może dalszy marsz ku autorytaryzmowi? Czy nadzieją dla Polski jest nowa umowa społeczna – decentralizacja i oddanie większych prerogatyw w ręce samorządów.

Aby porozmawiać o perspektywach dla naszego kraju po jesiennych wyborach 26 czerwca Res Publica Nowa zorganizowała debatę pt. „Polska na rozdrożu – demokracja, autorytaryzm, decentraliazacja”, w której miałem przyjemność wziąć udział.

Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i zachęcam do zapoznania się z nagraniem z debaty.