Wywiad w magazynie Teraz Polska

Polecam Państwa uwadze wywiad, który ukazał się w magazynie Teraz Polska. „Magazyn Teraz Polska” to czasopismo które ukazuje się w cyklu półrocznym. Jest to również serwis internetowy – www.magazynterazpolska.pl –poświęcony przedsiębiorczości, przede wszystkim jednak poruszane są w nim tematy uniwersalne. Znajdziecie tam Państwo o publikacje o człowieku, wolności, wyzwaniach współczesnego świata, kulturze i sztuce w kontekście społecznym, o społeczeństwie obywatelskim, tolerancji.

Oto kilka ważnych tez z rozmowy, którą przeprowadził ze mną Kamil Broszko

  • Dochodzi do próby zawłaszczenia przez obóz polityczny dla korzyści politycznych i finansowych niektórych obszarów funkcjonowania państwa, które powinny pozostać neutralne dla obywateli.
  • Nawet jeżeli wystąpi niekompetencja czy zaniedbanie, to i tak nikt nie poniesie konsekwencji politycznych oraz prawnych. Z tego bierze się większość kłopotów, bo jest opóźniony normalny proces decyzyjny i proces rozliczania za decyzje.
  • Konsultacje społeczne mogą dobrze funkcjonować jedynie w państwach, które realnie działają w duchu demokratyczności, uwzględniania woli wszystkich interesariuszy.
  • Zmiany dotyczące praworządności w Polsce nie są postrzegane jedynie w kategoriach skandalu. Jest to problem egzystencjalny dla całej Unii Europejskiej, która musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w jej strukturach mogą być państwa, które osuwają się w kierunku autorytarnym.

Serdecznie polecam Państwu tę publikację.