Wywiad dla Rzeczypospolitej – Obywatele widzą cenzurę i dyskryminację

Punktem wyjścia dla naszej rozmowy z red. Szymonem Cydzikiem był raport  „Wiedza i opinie Polaków na temat praw podstawowych”, przygotowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych. Rozmawialiśmy o tym, co Polacy wiedzą i myślą o szeroko rozumianych podstawowych prawach obywatelskich.

Moim zdaniem żyjemy w micie, że ludzie gromadzą się na demonstracjach i organizują w społeczeństwie obywatelskim. A w gruncie rzeczy jest ono stosunkowo słabe i niewiele osób należy do jakiejkolwiek organizacji społecznej. Jakaś część chodzi na demonstracje, ale raczej ta aktywna. Nawet te masowe demonstracje od października 2020 r. były udziałem znikomej części społeczeństwa. My nie mamy tradycji wielkich demonstracji.

Gorąco polecam Wam tę rozmowę!