Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

W piątek 24 maja w auli im. prof. Wacława Szuberta odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego miałem zaszczyt odebrać z rąk Rektorki UŁ – prof. Elżbiety Żądzińskiej dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Tytuł ten został mi przyznany przez Senat UŁ 20 marca 2023 r. za działania podejmowane na rzecz społeczeństwa podczas pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Serdecznie dziękuję Senatowi Uczelni za tak duże uznanie!

Jestem ogromnie wzruszony, że mogłem spędzić tę wyjątkową chwilę w gronie rodziny, przyjaciół, bliskich wspołpracowników, a także wybitnych przedstawicieli nauki i autorytetów.

Szczególnie dziękuję mojemu promotorowi – prof. Krzysztofowi Skotnickiemu oraz recenzentom – prof. Piotrowi Tuleji, prof. Annie Wyrozumskiej i prof. Jerzemu Zajadło za zaangażowanie w przyznanie mi tego zaszczytnego tytułu.

W trakcie wydarzenia zostały także wręczone medale „Universitatis Lodziensis Amico” (Przyjaciel UŁ) oraz „Universitas Lodziensis Merentibus” (Za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego). Gratuluję wszystkim laureatom!

  • Fot. Michał Sierszak

  • Fot. Michał Sierszak

  • Fot. Michał Sierszak

  • Fot. Michał Sierszak

  • Fot. Michał Sierszak

  • Fot. Michał Sierszak

  • Fot. Michał Sierszak