Transition 2.0: Re-establishing Constitutional Democracy in EU Member States

W październiku 2023 roku nakładem wydawnictwa Nomos ukazała się praca zbiorowa zatytułowana „Transition 2.0: Re-establishing Constitutional Democracy in EU Member States“, którą miałem przyjemność współredagować.

Głównym pytaniem, jakie stawiamy w tej publikacji dotyczy niezbędnych działań na drodze do przywrócenia demokracji konstytucyjnej w krajach Europy Centralno-Wschodniej, a także naprawy i wzmocnienia członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieją, która wybrzmiewa z niniejszego tomu jest świadomość, że prawo Unii Europejskiej oraz zobowiązania międzynarodowe nie są tylko licznymi ograniczeniami, ale przede wszystkim oferują liczne narzędzia i pomoc w ponownym ukonstytuowaniu się praworządności i demokracji. Na temat poszczególnych zagadnień głos zabierają wybitni międzynarodowi eksperci i ekspertki z dziedzin nauk prawnych oraz społecznych. Wśród autorów i autorek znaleźli się również polscy prawnicy, m.in. prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Maciej Taborowski czy dr Paweł Filipek.

Pośród artykułów zawartych w opracowaniu, odnaleźć można także mój tekst zatytułowany „Poland After Elections in 2023: Transition 2.0 in the Judiciary”. Artykuł ten jest próbą wskazania możliwych reform i sposobów ich wdrożenia tak, by zaradzić trwającemu od 2015 roku kryzysowi praworządności. Artykuł ten rozpoznaje potencjalne przeszkody i możliwości na drodze przywracania praworządności i naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak, aby był on zgodny z demokratycznymi standardami.

Publikację można przeczytać w wolnym dostępie klikając w poniższy link: