Spotkanie z absolwentami programu The Chartered Institute of Marketing

W piątek, 3 marca 2023 r., na zaproszenie prof. Roberta Kozielskiego wziąłem udział w dorocznym spotkaniu uczestników i absolwentów programu The Chartered Institute of Marketing. Spotkanie miało miejsce w Radziejowicach. Zostało zorganizowane przez firmę Questus, która jest jedynym w Polsce Akredytowanym Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym CIM w Polsce. Program szkoleniowe ukończyło ponad 1000 menedżerów marketingu, z różnych firm. Tegoroczne spotkanie poświęcone było tematowi fraudów, fakenewsów, greenwashingu oraz nieuczciwych praktyk w biznesie i marketingu. Uczestniczyło w nim ok. 100 osób.

W czasie spotkania wygłosiłem wykład pt. „Czy w Polsce wielu prędkości opłaca się postępować zgodnie z wartościami konstytucyjnymi?”. Wskazałem, że od 2015 r. Polska rozwija się w różnych kierunkach. Z jednej strony na poziomie centralnym obserwujemy erozję państwa prawa, wartości konstytucyjnych, kwestionowanie integracji europejskiej, ograniczanie sfery publicznej i wpływu obywateli na proces podejmowania decyzji. Z drugiej strony ze względu na procesy globalne (rozwój nowych technologii, zmiana klimatu, rosnąca różnorodność) następuje adaptacja i dostosowywania się do nowych standardów i warunków. Postarałem się odpowiedzieć na pytanie czy w takim świecie możliwy jest rozwój społeczny, który opierałby się na jasno określonych normach? Czy kotwica tkwiąca w wartościach konstytucyjnych oraz związana z międzynarodowym charakterem gospodarki jest na tyle silna, aby przezwyciężać zagrożenia prawne i polityczne? Jak powyższe procesy przekładają się na indywidualne postawy przedsiębiorców oraz osób wykonujących wolne zawody?

Cieszę się, że uczestnicy spotkania otrzymali moją książkę „Nigdy nie odpuszczę”, oraz że mogłem z nimi porozmawiać na temat współczesnych wyzwań dotyczących naszej państwowości i ochrony praw człowieka.

Dziękuję serdecznie prof. Robertowi Kozielskiemu za zaproszenie i za możliwość poznania grona tak wspaniałych profesjonalistów.

Link do Questus: https://questus.pl/