Zakład Karny w Barczewie – Komisja Senacka

Dzień: wtorek, 7 lutego 2023 r.
Miejsce: Senat RP

7 lutego wziąłem udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęconym sytuacji panującej w Zakładzie Karnym w Barczewie, w którym wizytatorzy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzili liczne nieprawidłowości, w tym domniemane stosowanie tortur.

Zgodnie z raportem KMPT w więzieniu tym wizytatorzy „ustalili z dużym prawdopodobieństwem”, że funkcjonariusze zastraszają osadzonych, stosują represje, przemoc fizyczną i słowną. Wskazano także, że „osadzeni są wyciągani z celi, doprowadzani do pomieszczeń niemonitorowanych, gdzie następnie są bici, obrażani, zastraszani, podduszani, a nawet podtapiani (tzw. waterboarding)”.

Zachęcam do zapoznania się z transmisją z posiedzenia.