Wywiad przeprowadzony z okazji 30-lecia Akademii Prawa Europejskiego (cykl: 30 Years – 30 Cases).

Poniższe video zostało nagrane przez Akademię Prawa Europejskiego. To jest wywiad przeprowadzony z okazji 30-lecia Akademii (cykl: 30 Years – 30 Cases). Opowiadam o znaczeniu wyroku TSUE z 15 lipca 2021 r. (C-791/19, Komisja przeciwko Polsce). W tej sprawie TSUE stwierdził, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów (w tym działalność Izby Dyscyplinarnej SN) jest niezgodny z prawem UE. Wywiad przeprowadza Victor Vadasz, Dyrektor Programowy Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.