Wystąpienie o etyce w reklamie

Dzień: czwartek, 8 grudnia 2022 r.
Miejsce: wydarzenie online

W czwartek, 8 grudnia, wystąpiłem na konferencji zorganizowanej przez Radę Reklamy. Organizatorzy poprosili mnie o podzielenie się przemyśleniami na temat wyzwań etycznych stojących przed rynkiem reklamy w kontekście zmian społecznych i cywilizacyjnych.

W moim wystąpieniu odniosłem się do wpływu aktualnego krajobrazu politycznego i medialnego na rynek reklamy, do zjawiska dezinformacji, roli mediów społecznościowych i influencerów w kształtowaniu debaty publicznej, wykorzystania nowych technologii w reklamie, a także do znaczenia kampanii społecznych promujących prawa człowieka. Wskazałem, że obecnie szczególnym zagrożeniem jest kryzys gospodarczy – sektor finansowy powinien być szczególnie odpowiedzialny za reklamę, która jest zgodna ze standardami i nie prowadzi do wprowadzania klientów w błąd.

Moim zdaniem brak jest obecnie stałego punktu odniesienia w różnych relacjach społecznych, ze względu na sytuację polityczną, ale także ciągłe zmiany cywilizacyjne. Tym bardziej w takich czasach środowisko reklamowe powinna o sobie myśleć jak o odpowiedzialnych obywatelach. Dlatego istotne znaczenie ma samoregulacja, dyskusja o wartościach oraz potępianie praktyk sprzecznych z normami etycznymi. Im silniejsze będzie środowisko, tym mniejsza skłonność niektórych podmiotów prywatnych, aby działać poza sferą samoregulacji i naruszać ustalone standardy.

Dziękuję Piotrowi Kwietniowi i Lucynie Pruskiej z Rady Reklamy za zaproszenie.