Spotkanie zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej

Dzień: sobota, 24 września 2022 r.
Miejsce: Konopiska k/Częstochowy

24 września miałem sposobność uczestniczyć w spotkaniu zarządu i przyjaciół Fundacji Wolności Gospodarczej. Odbyło się ono w Konopiskach koło Częstochowy. Z Fundacją miałem wcześniej przyjemność współpracować, reprezentując SWPS we wspólnym przedsięwzięciu poświęconym wolności gospodarczej.

Misją Fundacja Wolności Gospodarczej jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Wzmacnianie inicjatyw wspierających wolność gospodarczą grantami, doradztwem i tworzeniem przestrzeni do współpracy.
  • Projekty edukacyjne dotyczące gospodarki i myśli liberalnej.
  • Zwiększenie obecności wolnorynkowego podejścia do gospodarki w debacie publicznej, mediach i polityce.
  • Integrację i rozwijanie środowiska liberalnego.