Spotkanie z uczestnikami European Academy of Diplomacy

Dzień: sobota, 18 lutego 2023 r.
Miejsce: Cambridge Innovation Center, Warszawa

W sobotę, 18 lutego 2023 r., spotkałem się z uczestnikami European Academy of Diplomacy. Jest to inicjatywa edukacyjna prowadzona od prawie 20 lat przez Fundację Pułaskiego oraz przez prof. Katarzynę Pisarską i Zbigniewa Pisarskiego. W Akademii co roku uczestniczy prawie 100 uczestników i uczestniczek z całego świata, głównie młodych adeptów dyplomacji, działaczy think tanków i pracowników organizacji międzynarodowych. Spotkanie odbyło się w Cambridge Innovation Center na ul. Chmielnej 73.

Moje spotkanie zorganizowane zostało pod hasłem „Global Talk”, a prowadzącą była amb. Urszula Gacek. Rozmawialiśmy o najważniejszych globalnych wyzwaniach dla ochrony praw człowieka. Ze względu jednak na moje doświadczenia jako RPO uwaga skupiała się przede wszystkim na kwestiach regionalnych, w tym zwłaszcza na konsekwencjach toczącej się wojny w Ukrainie czy kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej. Uczestnicy pytali o kwestie dotyczące zbliżających się wyborów parlamentarnych, a także czy istnieje obecnie szansa na reformę organizacji międzynarodowych.

Dziękuję Dyrekcji Europejskiej Akademii Dyplomacji za zaproszenie.