Spotkanie z grupą europarlamentarzystów z komisji FEMM

Dzień: środa, 2 listopada 2022 r.
Miejsce: Warszawa

2 listopada spotkałem się z Delegacją Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia. Tematem naszego spotkania były praw kobiet, ich zdrowie, prawa seksualne i reprodukcyjne.

Delegacja, której przewodniczy Fred Matić (S&D, Chorwacja), w składie Arba Kokalari (EPL, Szwecja) Karen Melchior (Renew, Dania) Annika Bruna (ID, Francja) i Margarita De La Pisa Carrión (EKR, Hiszpania), rozmawiała także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji zajmujących się prawami kobiet o sytuacji kobiet oraz osób LGBTIQ+ w Polsce. Europosłowie zapoznali się też z politykami w zakresie zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych (SRHR) podczas spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkali się także z posłami na Sejm RP w Parlamentarnym Zespole Praw Kobiet, w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz z członkami Komisji Praw Człowieka Senatu RP. Rozmawiali też o prawach kobiet i SRHR w kontekście wojny na Ukrainie z Wojciechem Bakunem, prezydentem Przemyśla, miasta na granicy z Ukrainą, które bardzo wspiera uchodźców.