Spotkanie świąteczne w Ambasadzie Wielkiej Brytanii

Dzień: środa, 14 grudnia 2022 r.
Miejsce: Ambasada Wielkiej Brytanii

W środę, 14 grudnia, wziąłem udział w spotkaniu świątecznym w Ambasadzie Wielkiej Brytanii. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także pierwszy queerowy „Niemęski Chór”.

Pani Ambasador Anna Clunes poprosiła mnie o wygłoszenie krótkiej przemowy na temat ochrony praw człowieka i zasady praworządności w Polsce. Powołując się na słowa Oleksandry Matviichuk (Center for Civil Liberties) z jej mowy noblowskiej powiedziałem, że żyjemy w czasach, w których waży się wybór pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dlatego dla społeczności międzynarodowej oraz dla nas w Polsce kluczowe znaczenie ma szybkie zakończenie wojny w Ukrainie – oczywiście na warunkach ukraińskich. Konieczne będzie ustanowienie trybunału ds. zbrodni agresji, który osądzi liderów Federacji Rosyjskiej, w tym Władimira Putina. Wskazałem, że Wielka Brytania może odegrać istotną rolę w doprowadzeniu do sukcesu szczytu głów państw Rady Europy w Reykjaviku, planowanego na koniec maja 2023 r. Reforma Rady Europy jest niezbędna do tego, aby zwiększyć standardy ochrony praw człowieka w Europie.

Odnosząc się do polskich wyzwań zaznaczyłem, że jako społeczeństwo obywatelskie powinniśmy docenić sukcesy ostatniego roku – skuteczną pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, przełomowe wydarzenia w kontekście walki o praworządność oraz wygrane sprawy sądowe przez środowiska osób LGBT+. To powinno dawać siłę do dalszej działalności społecznej.

Dziękuję Amb. Anne Clunes za to zaszczytne zaproszenie.