Spotkanie akademickie w Gnieźnie

Dzień: piątek, 10 marca 2023 r.
Miejsce: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

10 marca byłem gościem Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie, który odwiedziłem wraz z Bartoszem Bartosikiem, aby porozmawiać o książce „Nigdy nie odpuszczę”.

W spotkaniu w auli IKE UAM uczestniczyło ponad 230 osób. Większość stanowili młodzi ludzie – studenci oraz uczniowie gnieźnieńskich liceów. Obecni byli także słuchacze Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele środowiska prawniczego i przedsiębiorcy.

Spotkanie otworzył dyrektor IKE UAM prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger. W serii pytań przygotowanych przez prowadzącą spotkanie dr Katarzynę Jędraszczyk, nie zabrakło zagadnień związanych z kryzysami społecznymi, wyzwaniami dla demokracji, refleksji nad współczesnym patriotyzmem, komunikacją międzypokoleniową, a także prawami osób narażonych na wykluczenie.

W debacie podczas spotkania wielokrotnie nawiązywałem do spraw lokalnych, wizyt w regionie w okresie pełnienia funkcji RPO, istotnych problemów związanych z życiem w małych miejscowościach oraz trudności, które spotykają współczesną młodzież.

Dynamiki dyskusji dostarczyły liczne pytania publiczności. Pojawiły się tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, funkcjonowania mediów społecznościowych, sądownictwa oraz wolności słowa.

Pytanie zamykające spotkanie odnosiło się bezpośrednio do tytułu książki – „co można odpuścić, a czego nigdy?”. Nasze wnioski były bardzo podobne: darować można rzeczy drobne, animozje międzyludzkie, spory w rodzinie. Praworządność, podmiotowość i sprawczość obywateli jest najważniejsza dla wszystkich grup społecznych i dla demokracji. Tego odpuścić nie wolno!

Po debacie odbyły się także kuluarowe rozmowy z publicznością oraz spotkanie z pracownikami Instytutu Kultury Europejskiej UAM.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie i gościnę!