Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Dzień: piątek, 21 października 2022 r.
Miejsce: Senat RP

W miniony piątek Gazeta Wyborcza poinformowała o kolejnym przypadku nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus. Tym razem, ofiarą oprogramowania został Grzegorz Napieralski. Tego samego dnia w Senacie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

W moim wystąpieniu, powołując się na konstytucyjną zasadę równowagi władz, ponownie podniosłem postulat utworzenia nowego niezależnego organu kontrolnego, który powinien zostać wyposażony w odpowiednie uprawnienia, pozwalające na kontrolę działalności służb specjalnych w zakresie praw obywatelskich. Obecnie, brakuje bowiem regulacji i instytucji, które mogłyby to zadanie w wystarczający sposób wypełnić.

Podczas posiedzenia rozważaliśmy też kwestię wzmocnienia kompetencji NIK, możliwości kontrolne sądów oraz rozszerzenia uprawnień komisji parlamentarnych.

Swoje opinie w sprawie przedstawili także Krzysztof Bondaryk (szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2008 – 2013), generał Adam Rapacki (wiceminister MSWiA/MSW w latach 2007-2012), sędzia Piotr Gąciarek (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”) i prof. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka (Uniwersytet Jagielloński). Serdecznie zachęcam do zapoznania się z transmisją posiedzenia.