Seminarium prof. Matthiasa Mahlmanna

Dzień: wtorek, 29 listopada 2022 r.
Miejsce: Zurych

We wtorek, 29 listopada 2022 r. odwiedziłem Zurych. Zostałem zaproszony przez prof. Matthiasa Mahlmanna, filozofa i teoretyka prawa z Uniwersytetu w Zurychu, do udziału w jego seminarium.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli za zadanie przeczytać mój tekst opublikowany w Indiana Law Journal pt. „Polish road towards illiberal democracy: methods and resistance”. Na początku przybliżyłem główne tezy mojego artykułu, a następnie odpowiadałem na długą serię pytań. Głównym recenzentem był Nebojsa Mijatovic, który pytał m.in. o rolę obywatelskiego nieposłuszeństwa w protestach oraz o rolę Unii Europejskiej w ochronie rządów prawa. Pytania innych osób dotyczyły znaczenia ochrony praw socjalnych i praw pracowniczych w kontekścis kryzysu rządów prawa, rządzenia za pomocą instrumentów propagandy, znaczenia komunikacji dla budowania patriotyzmu konstytucyjnego czy relacji między suwerennością a interwencjami ze strony UE oraz organizacji międzynarodowych. Podkreślałem znaczenie polskich NGOs w zakresie kształtowania nowych metod obywatelskiego zaangażowania i protestu. Polskie doświadczenia mogą się przydać w innych państwach przechodzących podobną próbę.