Wykład Praworządność jako podstawa wspólnej Europy w Brnie

Dzień: poniedziałek, 31 października 2022 r.
Miejsce: Naczelny Sąd Administracyjny, Brno, Czechy 

Międzynarodowe seminarium na temat praworządności jako podstawowej wartości Unii Europejskiej zostało zorganizowane pod auspicjami Naczelnego Sądu Administracyjnego Republiki Czeskiej z okazji czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Zaproszenie wiceprzewodniczącej czeskiego NSA Barbary Pořízkovej przyjęli wybitni przedstawiciele europejskiego i czeskiego sądownictwa. Do Brna przybyli m.in. prezes Trybunału Sprawiedliwości UE Koen Lenaerts,  prezes czeskiego Trybunału Konstytucyjnego Pavel Rychetský, szereg sędziów Trybunału Sprawiedliwości, prezesi i inni przedstawiciele najwyższych sądów administracyjnych z Niemiec, Francji, Włoch, Luksemburga, Holandii, Szwecji, Finlandii i Słowacji, a także czeskie osobowości prawne.

W tak zaszczytnym gronie miałem możliwość wygłoszenia wykładu pod tytułem „Praworządność jako podstawowa wartość UE: reakcja Polski”.

Poniżej znajdziecie link do prezentacji, w której zawarte są najważniejsze tezy mojego wystąpienia.