Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji

Dzień: piątek, 7 października 2022 r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

7 października odbyło się kolejne posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. Komisja została powołana w związku z ujawnieniem przypadków nielegalnej inwigilacji z użyciem m.in. oprogramowania szpiegowskiego „Pegasus” oraz naruszeń prawa podczas stosowania przez służby specjalne kontroli operacyjnej, której ofiarami stali się przeciwnicy polityczni obozu władzy, zarówno politycy, jak i niezależni sędziowie, prokuratorzy czy działacze społeczni.

Podczas mojego wystąpienia przedstawiłem postulat decentralizacji kontroli operacyjnej oraz decyzyjności w tym zakresie i powierzenia tych zadań innym sądom okręgowym, a nie tylko warszawskiemu. Poszczególnymi sprawami powinny zajmować się sądy właściwe dla delegatur poszczególnych służb. Kontrola parlamentarna nad działalnością służb specjalnych, ze względów politycznych, jest obecnie niewystarczająca. Szefami komisji są bowiem przedstawiciele rządzącej partii. Najlepszym rozwiązanie jest powołanie niezależnego organu nadzoru ds. służ specjalnych. Organ ten powinien być powołany przez Sejm za zgodą Senatu i składać się z 6 członków. Jego przewodniczącym powinien zostać sędzia w stanie spoczynku z 10-letnim doświadczeniem w sprawach karnych i administracyjnych. Kandydatów na członków tego organu mógłby zgłaszać Prezydent, Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, prezes NIK czy RPO. Ponadto, należy także stworzyć mechanizm powiadamiania obywateli o stosowaniu wobec nich metod operacyjnych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia poszanowania praw i wolności obywatelskich, a także kwestii uruchomienia procedur odszkodowawczych.

Oto zapis posiedzenia:

https://av8.senat.pl/10KNI151