Nagroda Super Okulary równości

Dzień: czwartek, 20 października 2022 r.
Miejsce: Puck

W czwartek 20 października odbyła się gala wręczenia nagród „Super Okulary Równości”, przyznawanych przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej za zasługi na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji na polu polityczno-społecznym w Polsce. Jestem ogromnie zaszczycony, że w tym roku zostałem jednym z laureatów tego wyjątkowego wyróżnienia. Dziękuję Kapitule konkursu za docenienie mojej działalności. Serdecznie gratuluję też pani Barbarze Labudzie, którą również uhonorowano nagrodą.

Gali towarzyszyła również konferencja pt. „Demokracja genderowa. Równość płci a instytucje polityczne i społeczne”, będąca podsumowaniem dwuletniego seminarium prowadzonego przez Fundację w okresie pandemii. Dyskutowaliśmy o kwestiach ekonomicznych, realizacji praw podstawowych i politycznej sprawczości. Choć do równości ze względu na płeć nadal wiele brakuje, każda debata to okazja do wymiany refleksji i poglądów oraz inspiracja do dalszego działania.

Wyróżnienie odebrałem z rąk posłanki Barbary Nowackiej oraz prof. Jerzego Nowackiego. Nad całością przedsięwzięcia czuwała nieoceniona Katarzyna Kądziela.

W czasie uroczystości mówiłem, że przed nami jeszcze duża praca do wykonania. Paradoksalnie obecne trudne czasy wymagają nauczenia się nowych, skutecznych metod działania.