Modrzejewska Dom Otwarty

Dzień: piątek, 2 grudnia 2022 r.
Miejsce: Art Cafe Modjeska, Rynek 23, Legnica
Godz. 18:00

W piątek, 2 grudnia 2022 r. odwiedziłem Legnicę. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej zorganizował spotkanie autorskie na temat książki „Nigdy nie odpuszczę” – w ramach cyklu Modrzejewska Dom Otwarty. Pomysłodawczynią oraz moderatorką rozmowy była Katarzyna Odrowska, aktywistka oraz pełnomocniczka Dyrektora ds. społecznych w Teatrze im. Modrzejewskiej. Spotkanie zgromadziło ok. 100 uczestników.

Katarzyna Odrowska pytała o zagrożenia dla standardów demokratycznych w Polsce, o znaczenie Unii Europejskiej w procesie powstrzymania zmian dotyczących sądownictwa, a także o perspektywę uczciwych wyborów w 2023 r. Sporo uwagi poświęciła znaczeniu nowych technologii w kontekście dezinformacji, siły mediów społecznościowych i wykorzystywania systemu Pegasus.

Dyskusja z udziałem publiczności skoncentrowała się na niezbędnych reformach sądownictwa w przypadku wygranych przez opozycję wyborów. Czy konieczne będzie wznawianie postępowań sądowych w sprawach zakończonych wyrokami wydawanymi przez neo-sędziów? Jak wykonać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podważające system nominacji sędziowskich dokonywanych przez neo-KRS? Jakie zmiany dotyczące praktycznego funkcjonowania sądownictwa są niezbędne, aby przekonać do reform obywateli?

Uczestnikiem spotkania był m.in. Piotr Rachwalski, menedżer i przedsiębiorca, który ponad 10 lat temu doprowadził do wydania wyroku w sprawie Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce. W tej przełomowej sprawie Trybunał w Strasburgu po raz pierwszy stwierdził, że ochrona miru domowego obejmuje także squaty. W kontekście tej sprawy rozmawialiśmy, że w społeczeństwie dochodzi nie tylko do podziału politycznego, ale także pokoleniowego. Ze względy na inny sposób korzystania z mediów (a także różne doświadczenia życiowe) młode pokolenie może zupełnie inaczej niż starsi postrzegać zmiany w Polsce oraz najważniejsze wyzwania cywilizacyjne. Trzeba szukać sposobów jak te przepaście w postrzeganiu rzeczywistości zasypywać. Dobrym przykładem jest międzypokoleniowa narada obywatelska zorganizowana w Gdańsku.

Dziękuję Dyr. Jackowi Głombowi za zaproszenie, a Katarzynie Odrowskiej za świetną dyskusję.