Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej

Dzień: wtorek, 11 października 2022 r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu

11 października w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyło się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, będące jednocześnie 12. edycją Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej. Organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Forum co roku przyciąga przedstawicieli środowisk zaangażowanych na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej. Jego celem jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej.

Podczas wydarzenia miałem przyjemność wystąpić aż dwukrotnie. Po raz pierwszy, podczas sesji plenarnej, gdzie wygłosiłem wykład pt. „Rola podmiotów ekonomii społecznej we wzmacnianiu ochrony praw i wolności człowieka”. Po raz drugi, podczas panelu dyskusyjnego z udziałem młodzieży pt. „Prawa człowieka a obowiązki obywatelskie – między uprawnieniem a odpowiedzialnością”.

W trakcie gali Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej uhonorował także samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli biznesu za działania na rzecz ekonomii społecznej, przyznając tytuły „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”, certyfikaty „Zakup Prospołeczny” oraz wyróżnienia specjalne marszałka województwa. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom!