LGBT+ Film Festival

Dzień: piątek, 21 kwietnia 2023 r.
Miejsce: Warszawa

21 kwietnia wziąłem udział w zamknięciu warszawskiej edycji LGBT+ Film Festival. Ten znakomity przegląd filmów dotyczących osób LGBT+ jest największym festiwalem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla mnie stanowi dowód jak ważna jest ciągła i nieustanna debata w Polsce – także językiem kina – o prawach osób LGBT+.

W tym roku odbyła się już 14-ta edycja. Filmem zamknięcia był obraz „Eismayer” z Austrii opowiadający o problemie akceptacji dla osób o orientacji nieheteronormatywnej w wojsku. Dziękuję Łukaszowi Będkowskiemu, współorganizatorowi festiwalu, za pamięć o mnie i za zaproszenie.