Konstytucyjne prawo do edukacji a wyzwania współczesności – wykład

Dzień: czwartek, 18 maja 2023 r.
Miejsce: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Polska staje się coraz bardziej różnorodnym państwem. Żyjemy w cieniu wojny w Ukrainie. Rozwój nowych technologii oraz metod komunikowania się powoduje zagrożenie polaryzacyjne, ale także szerzenia się dezinformacji. Doświadczamy efektu wojen kulturowych, w tym tzw. cancel culture. Młodzi ludzie domagają się rzeczywistej debaty na temat zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. Powstaje pytanie czy konstytucyjne prawo do edukacji odpowiada wyzwaniom współczesności, a także jak należałoby zmieniać szkolne programy nauczania w kierunku kształtowania odpowiedzialnych i świadomych obywateli. Dlatego warto się zastanowić jaką rolę w systemie edukacji powinna odgrywać edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, edukacja o pokoju, edukacja medialna, a także edukacja o zmianie klimatu.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w wykładzie (oraz dyskusji po jego zakończeniu) pt. „Konstytucyjne prawo do edukacji a wyzwania współczesności”, który będę miał zaszczyt wygłosić na zaproszenie Zespołu Międzynarodowych Badań Porównawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Seminarium będzie mieć formę hybrydową i odbędzie się w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (aula) oraz na platformie zoom w dniu 18 maja br. w godz. 12.00-14.00.