Konferencja z okazji 30. rocznicy utworzenia Graduate School for Social Research

Dzień: czwartek, 6 października 2022 r.
Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie

6 października w warszawskim Pałacu Staszica, w gronie Absolwentów, Studentów, Pracowników i Przyjaciół GSSR świętowaliśmy dwa ważne wydarzenia – 30-lecie powstania Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN (Graduate School for Social Research) oraz Inaugurację Nowego Roku Akademickiego.

Zostałem zaproszony do wygłoszenia wykładu wprowadzającego na temat współczesnych wyzwań dla Europy.