Konferencja Prawo. Europa. Sprawiedliwość

Dzień: sobota, 8 października 2022 r.
Godzina: 10:30
Czas trwania: 150 minut 
Miejsce:  Scena Relax, ul. Złota 8, Warszawa

8 października w Warszawie odbył się kongres Partii Europejskich Socjalistów, podczas którego Lewica przedstawiła propozycje dotyczące przywrócenia w Polsce praworządności, a jej liderzy podpisali deklarację „Prawo. Europa. Sprawiedliwość”, w której zadeklarowano między innymi przywrócenie i wzmocnienie mandatu demokratycznych instytucji oraz rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Na zaproszenie posłanki Anny Marii Żukowskiej oraz posła Krzysztofa Śmiszka, odpowiedzialnych za organizację konferencji wraz z Premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem, prof. Danutą Waniek i adw. Karoliną Gierdal wziąłem udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Jak odbudować w Polsce rządy prawa, czyli praworządność – tam i z powrotem”. Rozmawialiśmy m.in. o tym jak przywrócić legitymację Trybunału Konstytucyjnego, nierównowadze pomiędzy silnymi korporacjami, a zwykłymi obywatelami, konieczności respektowania orzeczeń międzynarodowych trybunałów i znaczeniu współpracy międzynarodowej.