Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Dzień: czwartek, 29 grudnia 2022 r.
Miejsce: Warszawa

W czwartek, 29 grudnia 2022 r., wziąłem udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Komitet Obrony Sprawiedliwości. KOS to porozumienie 13 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce. KOS monitoruje i archiwizuje przypadki wywierania politycznego nacisku na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz zapewnia im pomoc prawną

Konferencja prasowa podsumowywała wydarzenia w zakresie obrony praworządności z 2022 r., w tym zwłaszcza najważniejsze działania ze strony Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz reakcja na nie władz polskich. Szczególnymi gośćmi konferencji byli sędziowie Piotr Gąciarek oraz Maciej Ferek. Są to dwaj sędziowie, którzy wciąż są zawieszeni w wyniku działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Warto nadmienić, że tego samego dnia Dr Maciej Ferek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, był gościem red. Anity Werner w programie „Fakty po Faktach”.

W mojej krótkiej wypowiedzi przedstawiłem znaczenie czterech wyroków wydanych w 2022 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, w sprawach:

  • Advance Pharma przeciwko Polsce – wyrok dotyczył orzekania przez neo-sędziów i braku realizacji gwarancji prawa do sądu;
  • Grzęda przeciwko Polsce – wyrok dotyczył przerwania kadencji sędziego – członka Krajowej Rady Sądownictwa;
  • Waldemar Żurek przeciwko Polsce – wyrok potwierdził możliwość korzystania z gwarancji wolności słowa przez sędziów broniących niezależności sądownictwa oraz praworządności;
  • Paweł Juszczyszyn przeciwko Polsce – po raz pierwszy w historii polskich spraw przed ETPCz, Trybunał stwierdził naruszenie art. 18 Konwencji, czyli wykorzystanie procedur do osiągnięcia celów ściśle politycznych (w tym przypadku zawieszenia sędziego Juszczyszyna).

Wspomniałem także o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2022 r. (sygn. K 7/21). W dniu, w którym Rosja została wykluczona z Rady Europy, polski Trybunał Konstytucyjny podważył obowiązywanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.