Festiwal Nauki na Uniwersytecie SWPS, Warszawa

Dzień: niedziela, 18 września 2022 r.
Godzina: 17:00
Czas trwania: 60 minut 
Miejsce: Uniwersytet SWPS, Warszawa 

18 września na Uniwersytecie SWPS odbył się wykład pt. „Czy państwo powinno przepraszać za naruszenia praw człowieka?”

Władze publicznie wielokrotnie dopuszczają się naruszeń praw człowieka. Osoba pokrzywdzona powinna mieć dostęp do różnych środków zaskarżenia. W państwie prawa powinien istnieć system odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie prawa. Zgodnie z zasadą subsydiarności, kiedy nie działają organy krajowe, wtedy wkroczyć powinny sądy międzynarodowe (takie jak Europejski Trybunał Praw Człowieka). Powstaje jednak pytanie, czy jeśli dojdzie do rażącego naruszenia praw człowieka, władze publiczne (oprócz kompensaty finansowej) nie powinny być zobowiązane do przeproszenia osoby pokrzywdzonej, poprzez sformułowanie oficjalnych przeprosin publikowanych w mediach? Taki obowiązek mógłby być potencjalnie zasądzany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w przypadku rażących naruszeń praw człowieka. Tego typu rozwiązania występują na świecie. Dotyczą nie tylko zdarzeń z historii (np. Kanada i rdzenne plemiona, Australia i wykorzystywanie dzieci), lecz także spraw współczesnych (np. w kontekście działalności Panamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka).