Drugi wykład w ramach Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji

Dzień: czwartek, 10 listopada 2022 r.
Miejsce: Warszawa

10 listopada przeprowadziłem drugi z cyklu wykładów „Problemy współczesnej cywilizacji”, realizowanych przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji in. M. Dietricha, poświęconych wybranym zagadnieniom problemów współczesnej cywilizacji.

Głównym celem wykładów jest przekazanie słuchaczom – studentom i doktorantom o dowolnym profilu studiów – podstawowej wiedzy o przedstawionych zagadnieniach i kształtowanie przekonania o ich wadze dla dobrostanu Ziemi i życia społeczeństw. Organizatorzy cyklu powierzyli mi przeprowadzenie zajęć dotyczących problemów społecznych.

W moim wystąpieniu zwróciłem uwagę na kwestie nowej architektury międzynarodowej ochrony praw człowieka. Ze względu na populizm oraz słabość instytucji międzynarodowych w zakresie wykonywania wyroków i rekomendacji międzynarodowa ochrona praw człowieka stała się mniej skuteczna. Powstaje pytanie czy możliwe jest naprawienie systemu, kiedy przywiązanie państw do praw człowieka jest coraz słabsze. Czy potrzebujemy nowych praw podstawowych? Czy zmiany cywilizacyjne powinny prowadzić do refleksji jakich praw potrzebujemy oraz w jakim zakresie powinny nas chronić przed omnipotencją państwa.