Spotkanie otwarte w Jeleniej Górze

Dzień: sobota, 3 grudnia 2022 r.
Miejsce: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60, sala koncertowa im. Ludomira Różyckiego

W sobotę, 3 grudnia 2022 r., wziąłem udział w spotkaniu autorskim w Jeleniej Górze nt. książki „Nigdy nie odpuszczę”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez posła Roberta Obaza i odbyło się w sali konferencyjnej Filharmonii Jeleniogórskiej. Zgromadziło ok. 100 widzów. Rozmowę moderował dr Marcin Krzak, tegoroczny absolwentów Szkoły Liderów Politycznych.

Dyskutowaliśmy o sytuacji na Ukrainie, o głównych wyzwaniach dla demokracji w Polsce, o zbliżających się wyborach, a także o tym jak walczyć z przejawami nacjonalizmu. Widzowie dopytywali się o kwestie związane z reformą Unii Europejskiej (zwłaszcza w kontekście współpracy militarnej i energetycznej), o wizję przyszłości Polski czy ocenę niedawnej nowelizacji Kodeksu Karnego. Jednym z uczestników spotkania był Stanisław Schubert, działacz na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, laureat odznaki honorowej RPO „Za zasługi dla praw człowieka”. Pan Stanisław pytał, jak oceniam przepływ informacji między rządzącymi a społeczeństwem w kontekście sprawnego zarządzania.

Dziękuję posłowi Robertowi Obazowi za zaproszenie. Mam nadzieję, że będę mógł wrócić do Jeleniej Góry i wesprzeć organizację obywatelskich narad międzypokoleniowych – podobnych do tych zorganizowanych w Gdańsku.