Rozmowy na teraz – 17 kwietnia 2023

„W obliczu tych wszystkich złych rzeczy, ludzie potrzebują poczuć, że od nich wiele zależy i że swoją postawą mogą coś zmienić. Co więcej, myślę, że czasami nie doceniają tego, co zrobili wcześniej. To znaczy nie zdają sobie sprawy, że ich działania dotyczące zwłaszcza sądownictwa, przyniosły konkretne skutki. Już dawno byśmy nie mieli sądownictwa niezależnego, gdyby nie działania obywateli”.

Serdecznie zachęcam do lektury rozmowy o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela oraz znaczeniu zaangażowania obywatelskiego, którą przeprowadził ze mną Łukasz Szopa z Komitetu Obrony Demokracji.