Rozmowa w Radiu Nowy Świat

15 kwietnia w życie weszła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą w przypadku niewykonania wyroku nakazującego opublikowanie przeprosin, sąd będzie mógł nałożyć karę grzywny w wysokości do 15 tys. zł oraz zarządzić publikację przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Reguła ta będzie miała zastosowanie zarówno do przyszłych postępowań, jak i tych, które już się toczą.

„Wprowadzone przepisy to symbol myślenia partii rządzącej o relacjach między obywatelem a państwem. To zmiana, która nie zostanie zauważona przez szerszą opinię publiczną. Stanowi jednak kolejny krok, dzięki któremu prokuratura staje się coraz potężniejsza.” – mówiłem o zmianie przepisów KPC w programie „Nowy Świat po południu” Ksenii Maćczak.

Serdecznie zachęcam do wysłuchania rozmowy.