Rozmowa w Radiu Nowy Świat

Podczas 4. Szczytu Rady Europy w Reykjaviku podjęte zostały kluczowe decyzje dotyczące przyszłości tej organizacji. Uzgodniona została m.in. jej rola w kształtowaniu mechanizmów odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełniane przez wojska rosyjskie w Ukrainie, kwestie koordynacji działań agend zajmujących się ochroną praw mniejszości narodowych i etnicznych, temat walki z korupcją czy sposoby przeciwdziałania przemocy domowej.

O znaczeniu Szczytu Rady Europy w Reykjaviku, który odbył się 16 i 17 maja rozmawiałem z red. Ksenią Maćczak-Szumską w Radiu Nowy Świat. Serdecznie zachęcam do posłuchania rozmowy!