Referat o szczycie Rady Europy w Reykjaviku

W środę, 18 stycznia 2023 r., wygłosiłem referat na Szkole Zimowej dotyczącej przyszłości Europy Wschodniej (Winter School – The Future of Eastern Europe). Szkoła Zimowa została zorganizowana przez Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Bonn w ramach inicjatywy Kolonia/Bonn Academy in Exile. Jej uczestnikami są naukowcy, którzy nie mogą powrócić do własnych państw ze względu na trwającą wojnę.

Mój referat dotyczył zbliżającego się IV Szczytu Głów Państw Rady Europy. Szczyt odbędzie się w połowie maja 2023 r. w Reykjaviku. Ostatni tego typu szczyt odbył się w Warszawie w 2005 r. Celem Szczytu jest przyjęcie deklaracji politycznej określającej dalszy rozwój i reformy wewnętrzne Rady Europy. Organizacja ta liczy obecnie 46 państw oraz przeżywa kryzys po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Dlatego konieczne jest zastanowienie się jak w obliczu wydarzeń wojennych powinna wyglądać dalsza praca międzynarodowa na rzecz przestrzegania praw człowieka i rządów prawa. W ramach przygotowań do Szczytu grupa ekspertów kierowana przez Mary Robinson wydała specjalny raport.

W ciągu najbliższych tygodni będę angażował się w różne inicjatywy dotyczące szczytu w Reykjaviku. W dniach 1-2 marca 2023 r. w Amsterdamie odbędzie się konferencja społeczeństwa obywatelskiego (Civil Society Summit), w której zamierzam uczestniczyć jako członek rady doradczej sieci CURE (Campaign to Uphold Rights in Europe).