Raport Biznes i Prawa Człowieka – czas globalnych zmian

Serdecznie polecam Państwa uwadze raport zatytułowany „Biznes i Prawa Człowieka – czas globalnych zmian”. Został on  opracowany i opublikowany przez UN Global Compact Network Poland. Jest to polski sekretariat działającej pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych inicjatywy UN Global Compact, która z kolei jest największą na świecie inicjatywą skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

UNGC zrzesza obecnie ponad 16 000 członków z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Raport „Biznes i Prawa Człowieka – czas globalnych przemian”, który powstał pod redakcją naukową prof. UMK dr hab. Marcina Kilanowskiego, zawiera liczne stanowiska ekspertów oraz opracowania przygotowane przez partnerów Programu Business and Human Rights. Celem raportu jest wielopoziomowe przyjrzenie się szeroko pojętym kwestiom praw człowieka – od najnowszych trendów w tym obszarze, po konkretne działania firm i wyciągnięte z nich wnioski – oraz zapoczątkowanie realnych zmian w polskim ustawodawstwie dotyczącym tak ważnej społecznie kwestii, jak przestrzeganie praw człowieka w biznesie.

Zostałem zaproszony do udzielenia eksperckiego głosu na potrzeby Raportu, czego efektem jest artykuł „Prawa człowieka a działalność spółek Skarbu Państwa”. Rozważam w nim nietypową sytuację, jaka ma miejsce w Polsce, dotyczącą Spółek Skarbu Państwa. Stały się one bowiem potężnymi graczami w sferze gospodarki, ale także realizują określone cele polityczne, daleko wybiegając swoją działalnością poza przyjęte powszechnie w Europie standardy funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z Raportem.