Premiera książki nt. praworządności w Polsce

10 grudnia w warszawskiej siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych podczas seminarium pt. „Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych”, odbyła się uroczysta prezentacja dwóch tomów książki pt. „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2021)” pod redakcją prof. Jana Barcza, prof. Agnieszki Grzelak i Reprezentanta Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Rafała Szyndlauera.

Publikacja jest kontynuacją projektu, którego pierwsza część została opublikowana na początku 2018 r. w postaci książki pt. „Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne”. Obejmuje ona dokumenty i wydarzenia jakie zostały wydane, względnie miały miejsce, w 2021 r., a gdy wymaga tego kontekst nawiązuje do poprzedniego tomu (2018–2020), a także odwołuje się do aktualnego rozwoju sytuacji w 2022 r.

Bowiem 2022 rok nie przyniósł niestety poprawy sytuacji, na co wskazują nie tylko kolejne postępowania i zapadające wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, lecz również niebezpieczny, szkodzący interesom Polski konflikt wokół Krajowego Planu Odbudowy. Wydanie więc kolejnego, czwartego tomu, obejmującego lata 2022–2023 już dziś wydaje się niezbędne.

Jestem ogromnie zaszczycony, że autorzy publikacji zdecydowali się zadedykować jeden z tomów właśnie mnie, jako wyraz uznania mojego wkładu jako Rzecznika Praw Obywatelskich w przeciwdziałanie naruszeniom praworządności w Polsce. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie.

Jednocześnie gratuluję wszystkim autorkom i autorom opracowania tak ważnej i kompleksowej publikacji, która stanowić będzie świadectwo walki o praworządność dla wielu przyszłych pokoleń.

Książki dostępne są online na stronie repozytorium Akademii Leona Koźmińskiego.