Prawa człowieka sercem przyszłości Europy – raport

Europa znalazła się w szczególnym momencie swojej historii, kluczowym dla dobrobytu i zrównoważonego rozwoju naszych społeczeństw. Europa wychodzi z kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa i musi zmierzyć się z szeregiem poważnych, nakładających się na siebie wyzwań. Pojawiają się ważne pytania o polityczną, gospodarczą i społeczną przyszłość kontynentu.

Aby przedyskutować wizję praw człowieka w przyszłości i zidentyfikować najpilniejsze potrzeby Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej( FRA) spotkała się z sześćdziesięcioma liderami w dziedzinie praw człowieka i ekspertami z różnych środowisk. Efektem spotkań jest raport zawierający analizy i pomysły, a także konkretne propozycję działań.

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w prowadzonych konsultacjach.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią raportu.

Follow a manual added link