Polscy prawnicy żądają rozliczenia zbrodni wojennych – akcja Inicjatywy #WolneSądy

Mija rok od rozpoczęcia przez putinowską Rosję bestialskiej wojny. W tym szczególnym momencie warto przypomnieć, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia.

Dlatego my, przedstawiciele zawodów prawniczych, których misją jest stać na straży wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, chcemy głośno powiedzieć:

Potępiamy agresję wojenną, w której zginęło już ponad 11 tys. cywilów. Brutalna agresja państwa rosyjskiego ma na celu eksterminację narodu Ukraińskiego oraz zniszczenie infrastruktury krytycznej: szkół, domów opieki, szpitali, fabryk, zaplecza energetycznego i komunikacyjnego oraz obszarów rolnych.

  1. Nie zgadzamy się na łamanie przez Rosję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która powstała jako odpowiedź na tragedię jaką była II Wojna Światowa. Nie zgadzamy się na powtarzanie tej historii w imię imperialistycznych zapędów Rosji.
  2. Nie zgadzamy się na sytuację, gdy w obawie o własne życie, obywatele Ukrainy zmuszeni są do ucieczki i pozostawiania dorobku życia. Nie zgadzamy się na rozdzielanie rodzin!
  3. Potępiamy okrucieństwo Rosjan oraz tzw. Wagnerowców i Kadyrowców. Potępiamy dokonywane przez rosyjskich żołnierzy gwałty na kobietach i dzieciach. Potępiamy zbrodnie w Buczy, Mariupolu i dziesiątkach innych miejsc na ziemi ukraińskiej.
  4. Potępiamy okupację terenów należących do Ukrainy i tworzenie marionetkowych republik podległych Federacji Rosyjskiej. Organizują one pokazowe procesy więźniów wojennych i wydają wyroki napisane na Kremlu.
  5. Żądamy – w imię fundamentalnych wartości, zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – przestrzegania międzynarodowych traktatów i konwencji. One mają chronić ludzkość przed okrucieństwem wojny.
  6. Żądamy odnalezienia i osądzenia sprawców zbrodni wojennych przez trybunał karny ds. zbrodni i agresji lub przez działający Międzynarodowy Trybunał Karny.
  7. Żądamy zadośćuczynienia ofiarom cywilnym i ich rodzinom oraz żołnierzom, których prawa wynikające z konwencji genewskich zostały złamane.
  8. Żądamy sprawiedliwości.
  9. Potępiamy tę wojnę – Domagamy się sprawiedliwego pokoju.

Autorem akcji jest Inicjatywa #WolneSądy