Pogrzeb prof. Adama Zielińskiego

W piątek, 25 listopada br., wziąłem udział w pogrzebie prof. Adama Zielińskiego.

Prof. Zieliński był Rzecznikiem Praw Obywatelskich III kadencji (1996-2000), a wcześniej Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego (1982-2002). Wybitny cywilista, związany całe życie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Erudyta, człowiek niezwykłej kultury oraz oddania sprawom publicznym. Bardzo wrażliwy na potrzeby osób wykluczonych i biednych. Prof. Zieliński działał także na poziomie międzynarodowym – jako członek Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz członek Izby Praw Człowieka w Bośni i Hercegowinie.

Pogrzeb odbył się na warszawskich Powązkach. Wartę honorową przy trumnie pełnili Prezes NSA prof. Jacek Chlebny, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, b. prezes NSA Roman Hauser i szef Kancelarii Prezesa NSA Hieronim Kulczycki. W swoim słowie pożegnalnym prof. Jacek Chlebny zwrócił uwagę, że jeszcze miesiąc temu Prof. Adam Zieliński odbierał symboliczny łańcuch sędziowski, na uroczystościach z okazji 100. rocznicy powstania Naczelnego Trybunału Administracyjnego. Prof. Zieliński, dziękując za wyróżnienie, upomniał się o wolne i niezależne sądy w Polsce.

Niestety pogrzeb prof. Adama Zielińskiego odbył się bez asysty wojskowej. Zgodnie z przepisami o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych, generałów oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. O fakcie odmowy asysty wojskowej poinformował, z wyraźnym żalem, Pan Marcin Pruszyński, organizator pogrzebu.

Kiedy byłem RPO prof. Adam Zieliński niejednokrotnie okazywał mi wsparcie, a także służył radą. Pamiętam, że zanim zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący pełnienia przez RPO urzędu po zakończeniu kadencji, prof. Adam Zieliński już wcześniej napisał projekt glosy. Doskonale wiedział, że rezultat postępowania może być tylko jeden, bo sprawa ma charakter polityczny. Zresztą mogłem z jego glosy korzystać w czasie rozprawy i posiłkować się niektórymi argumentami. Później prof. Zieliński uzupełnił glosę o techniczne drobiazgi i ją opublikował w lipcowym numerze „Państwa i Prawa” z 2021 r. (https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/konstytucyjnosc-art-3-ust-6-ustawy-o-rzeczniku-praw-obywatelskich-151390201).

Panie Profesorze, będziemy pamiętali o Pana dziele życia i trosce o praworządność, niezależne sądy oraz przestrzeganie praw człowieka.