Nowy, doroczny ranking rządów prawa #RuleofLawIndex

26 października organizacja World Justice Project opublikowała swój doroczny ranking rządów prawa #RuleofLawIndex.

Badanie objęło 140 państw na całym świecie i zostało przeprowadzone w następujących kategoriach: mechanizmy ograniczania władzy, brak korupcji, otwarte i przejrzyste rządy, ochrona praw podstawowych, porządek publiczny i bezpieczeństwo, środowisko regulacyjne, sprawiedliwość w sprawach karnych oraz sprawiedliwość w sprawach cywilnych.

Podobnie jak w latach poprzednich prym w rankingu rządów prawa wiodą państwa skandynawskie: Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia. Na samym końcu są Wenezuela, Kambodża oraz Afganistan. Polska powtórzyła swój wynik z zeszłego roku – znalazła się na 36. miejscu. Bardzo źle wygląda natomiast sytuacja Węgier, które sukcesywnie spadają. 73. miejsce w rankingu sytuuje je na samym końcu stawki spośród państw UE.

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami tegorocznego rankingu World Justice Project oraz moim artykułem na ten temat dla portalu Polityka

Transmisja publikacji raportu: