Konferencja we Florencji na temat form mobilizacji społecznej

W środę, 22 marca, wziąłem udział w konferencji zorganizowanej przez dr Karolinę Kocembę (EUI) oraz dr Michała Stambulskiego (Erasmus University Rotterdam) na European University Institute we Florencji pt. Populism, Non-State Actors and Legal Mobilization in Europe. Niestety ze względu na ograniczenia czasowe mogłem uczestniczyć tylko zdalnie.

Przypadł mi zaszczyt uczestnictwa w dyskusji w drugim panelu konferencji, który był moderowany przez dr Katarzynę Krzyżanowską, a dotyczył różnych form zaangażowania społecznego w Polsce. Dr Karolina Kocemba (EUI) przedstawiła działalność organizacji prawicowych i wykorzystywanie przez nie instrumentarium prawnego dla osiągania celów politycznych (np. ograniczenie dostępności legalnej aborcji). Dr Akudo McGee (Uniwersytet w Maastricht) przedstawiła referat na temat zaangażowania polskich organizacji w obronę praworządności. Z kolei dr Karol Muszyński (KU Leuven) skupił się na wykorzystywaniu dróg prawnych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez polskie wiodące związki zawodowe. W moim komentarzu zwróciłem uwagę na to, że obserwujemy bardzo silny trend współpracy transnarodowej, zwłaszcza w kontekście ochrony praw osób dyskryminowanych i wykluczonych, a także obrony praworządności. Istotną rolę pełnią także związki z bohaterami przeszłości (np. Komitet Obrony Sprawiedliwości nawiązujący do działalności KOR i posiadający wsparcie żyjących członków KOR). Zauważyłem również, że w przypadku ochrony praw socjalnych istotną rolę pełnił RPO, który wystosował szereg wniosków do TK. To z kolei mogło ograniczać potrzebę angażowania się związków zawodowych w obronę niektórych spraw.

Gratuluję dr Kocembie i dr Stambulskiemu zorganizowania ważnej konferencji i dziękuję serdecznie za zaproszenie.

Link do konferencji:
https://www.eui.eu/events?id=556005