Kapituła Nagrody im. Janusza Korczaka

Z ogromną dumą informuję, że na zaproszenie prof. Mirosława Grewińskiego, Rektora Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych, będę brał udział pracach Kapituły Nagrody im. Janusza Korczaka. Zaproszenie do prac Kapituły tak ważnej i wartościowej nagrody traktuję jako ogromne wyróżnienie i zaszczyt.

Nagroda im. Janusza Korczaka została stworzona przez Uczelnię, by skutecznie pomóc w promocji idei edukacyjnych i wychowawczych „Starego Doktora”. Nagroda została ustanowiona w duchu realizacji trzech ważnych celów. Pierwszy to dostrzeżenie i docenienie osób i organizacji działających lokalnie na rzecz dzieci, praw dziecka i otwartej edukacji w duchu korczakowskim. Drugi to integracja środowiska edukatorów społecznych – stworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń. Trzeci – upowszechnianie wartości i idei edukacyjnych Korczaka i odczytywanie ich na nowo w XXI wieku.

Laureatów Nagrody im. Janusza Korczaka wybiera Kapituła, której pracami kieruje prof. Barbara Smolińska-Theiss, wybitna znawczyni dziedzictwa intelektualnego „Starego Doktora”. Kadencja Członków Kapituły obejmuje okres dwóch lat. Gala nagrody im. Janusza Korczaka odbędzie się 18 maja 2023 r. o godz. 17.30 w Muzeum Polin w Warszawie. W tym samym dniu odbędą się Korczakowskie Dialogi Czułych Edukatorów „Edukacja Przyszłości”.