Debata o służbie cywilnej

4 kwietnia wziąłem udział w debacie zorganizowanej przez Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas i Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pt. „Służba cywilna – gorsi obywatele? Ile ograniczeń? Ile praw? Ile obowiązków? Czy potrzebujemy nowych rozwiązań?”.

Punktem wyjścia do dyskusji była propozycja nowej ustawy o służbie cywilnej opracowana przez Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Bowiem pomimo silnej pozycji ustrojowej i gwarancji konstytucyjnych przez ostatnie 30 lat w Polsce nie udało się zbudować stabilnej służby cywilnej, cieszącej się zaufaniem społecznym i poparciem polityków. Od dłuższego czasu dyskusja o przyszłości służby cywilnej nie jest przedmiotem debaty publicznej. Nieliczne propozycje zmian dotyczą przede wszystkim zagrożeń wynikających z traktowania służby cywilnej jako politycznego łupu. Jeszcze mniej uwagi poświęca samym urzędnikom, przysługującym im prawom i ograniczeniom tych praw, ale także sposobom reprezentowania potrzeb i interesów tej ważnej grupy społecznej.

Dlatego też wraz z prof. Jolantą Itrich-Drabarek i Dagmirem Długoszem staraliśmy się odpowiedzieć na pytania o to w jakim stopniu istniejące prawa, ograniczenia i obowiązki odpowiadają obecnym warunkom i przyszłym wyzwaniom stojącymi przed służbą cywilną. Na ile odpowiadają one intencjom ustawodawcy czy orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Czy i w jakim stopniu należy utrzymywać obecne rozwiązania, a może warto poszukać nowych rozwiązań?

Dyskusję moderowali: dyrektor Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas – Robert Sobiech i Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Jerzy Siekiera, .

Serdecznie zachęcam do obejrzenia transmisji z debaty!