Artykuł naukowy w Przeglądzie Konstytucyjnym

W „Przeglądzie konstytucyjnym“ ukazał się mój artykuł napisany wspólnie z dr. Adamem Ploszką. Nasz tekst dotyczy instytucji podwójnego obywatelstwa w kontekście praktyki konstytucyjnego prawa równego dostępu do służby publicznej.

Jednym z elementów zmian w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości było początkowe uniemożliwienie, a następnie znaczne ograniczenie dostępu do zawodu sędziego i prokuratora dla osób z podwójnym obywatelstwem. W naszym artykule analizujemy te zmiany prawne pod kątem ich zgodności z polską Konstytucją, w szczególności z konstytucyjnym prawem dostępu do służby publicznej. Ponadto, zwracamy uwagę na wpływ wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Krytycznie badamy również argumenty przytoczone przez ustawodawcę oraz identyfikujemy skutki ich wdrożenia. Twierdzimy, że pozbawianie osób o podwójnym obywatelstwie dostępu do zawodu sędziego lub prokuratora narusza polską Konstytucję, a także prawo międzynarodowe.

Zachęcam Państwa do lektury!