8. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Podczas 8. Posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z uwagą wysłuchałem sprawozdania Wiceminister Edukacji Joanny Muchy na temat wyników audytu przeprowadzonego w Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Utworzony w listopadzie 2022 roku z inicjatywy ówczesnego Ministra Edukacji Przemysława Czarnka Instytut miał być odpowiedzią na potrzebę wszechstronnego wsparcia rozwoju języka polskiego za granicą. Dzięki znacznemu finansowaniu i nadaniu statusu państwowej osoby prawnej, miał stać się kluczowym narzędziem wspierania Polaków i Polek mieszkających poza granicami kraju.

Niestety, ze względu na liczne zaniedbania i nieprawidłowości, Instytut Rozwoju Języka Polskiego nie sprostał pierwotnie wyznaczonym zadaniom. W swoim wystąpieniu Wiceminister Joanna Mucha przedstawiła szereg przykładów niewłaściwego gospodarowania środkami publicznymi przez instytucję. Omówiła również podjęte działania naprawcze, obejmujące zmiany kadrowe i wzmocnioną kontrolę wydatków budżetowych.

Wyniki audytu budzą mój głęboki niepokój. Niestety, niekompetentne zarządzanie środkami publicznymi przez rządy Zjednoczonej Prawicy negatywnie odbiło się na środowiskach, które mają prawo liczyć na rzetelne wsparcie oraz przejrzystość działań organizacji pomocowych. Sytuacja Instytutu Rozwoju Języka Polskiego wpisuje się w szerszy kontekst podobnych zjawisk charakteryzujących działania poprzedniego rządu.

Przed rozpoczęciem procesu naprawy instytucji państwowych niezbędne jest rzetelne rozliczenie wszelkich nieprawidłowości. To pierwszy krok na drodze do odzyskania zaufania publicznego. Liczę na to, że ciężka praca i nieustanne zaangażowanie zaowocują kolejnymi etapami przywracania w Polsce standardów praworządności. Wierzę, że Polki i Polacy przebywający za granicą odzyskają wiarę w sprawne działanie naszego państwa.