Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia na całym świecie obchodzimy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku, aby upamiętnić rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku, która w tym roku obchodzi 74 lata. 

Dzień Praw Człowieka poświęcony jest obrońcom i obrończyniom praw człowieka, dążącym do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. W tym dniu warto też pamiętać o tych, którzy za swoje działania mierzą się z różnymi formami prześladowań, a nawet pozbawieniem wolności. Obchody Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

W tym roku Dzień Praw Człowiek obywa się pod hasłem „Godność, wolność i sprawiedliwość dla wszystkich”. 

Aby uczcić tegoroczne obchody i rozpocząć przygotowania do przyszłorocznej 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka przygotowało specjalną kampanię:

https://www.ohchr.org/en/get-involved/campaign/human-rights-day/udhr-75 

Jak co roku Dzień Praw Człowieka obchodzę bardzo aktywnie, biorąc udział w organizowanych z tej okazji wydarzeniach, z których relacje dostępne będą wkrótce na stronie.